Nagradna igra

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnih igrah Bakina tajna

1. Splošne določbe

Organizator nagradnih iger na Facebook strani CustomGrill  je Matej Stipanič s.p , naslov (v nadaljevanju organizator). Nagradne igre bodo potekale na Facebook strani CustomGrill: https://www.facebook.com/StipanicCustomgrills/

2. Trajanje nagradne igre

Nagradne igre bodo potekala v času od 20.6. 2019 do 20.8. 2019.

Natančni datumi vsakega nagradnega vprašanja posebej bodo objavljeni na Facebook strani Custom Grills.

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Bakina tajna in povečanje vpletenosti uporabnikov Facebook strani Custom Grill.

4. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri?

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare točno 15 let ali so starejše od 15 let in imajo na Facebooku odprt svoj račun.

5. Načini sodelovanja v nagradnih natečajih

Uporabniki sodelujejo tako, da svoj odgovor zapišejo v komentar pod objavo, ki je označena kot nagradna.

6. Žrebanje in nagrajenec

Organizator bo en dan po zaključku nagradne igre naključno izžrebal zmagovalca nagradne igre, ki bo dobil eno simbolično nagrado Bakina tajna.  Žrebanje ne poteka javno.

Ime nagrajenca oziroma ime njegovega računa na Facebooku bo objavljeno na Facebook strani Custom Grill.

Nagrajenca bomo v časovnici na Facebook strani Custom Grill pozvali, da nam odgovori na zasebno sporočilo Facebook profila.

Nagrajenec mora organizatorju v roku 5 delovnih dni posredovati naslednje podatke:

· ime in priimek,

· naslov,

· rojstni datum.

Če izžrebanec ne odgovori v roku 5 delovnih dni, nagrada ostane nepodeljena. Nagrajenec mora nagrado prevzeti v roku, za katerega se skupaj dogovorita nagrajenec in organizator.

Organizator zgornjih podatkov ne bo uporabil za druge namene, niti jih ne bo na kakršenkoli način obdeloval.

7. Nagrada

Nagrada je promicijski paket Bakina tajna, ki ne presega vrednosti 42 eur.

Denarno izplačilo nagrad, prenos ali menjava nagrade niso mogoči.

8. Davki

Nagrada ni predmet obdavčitve.

9. Odgovornost organizatorja

Organizator v ničemer ne prevzema odgovornosti za:

  • uporabniške vsebine, objavljene na Facebook strani Custom Grill,
  • nedelovanje storitve, ki je posledica neznanja uporabe storitev,
  • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno ovirale uporabo storitve,
  • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

10. Odgovornosti in pravice iz vsebine komentarjev

Sodelujoči je v celoti odgovoren za oddano vsebino in kakovost vsebin, ki jih posreduje. Sodelujoči se zavezuje, da v objavo ne bo v nobenem primeru posredoval vsebin:

  • na katerih bodo tretje osebe,
  • ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb,
  • ki bi lahko povzročile kakršnokoli škodo ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi in moralo.

Organizator si pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega vsebine, ki prikazujejo nasilje, orožje, droge, ki so žaljive, rasno nestrpne, obscene ali so po mnenju organizatorja iz kakršnegakoli drugega razloga neprimerne, ne objavi ali umakne in sodelujočega, ki je vsebino objavil, izloči iz nagradne igre. Če organizator prejme pritožbo zaradi že objavljene vsebine, ima pravico, da jo brez obvestila in obveznosti do avtorjev odstrani s spletnega mesta in izloči iz nagradne igre.

Sodelujoči, ki posreduje vsebine, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo s posredovanimi in objavljenimi vsebinami lahko povzročil organizatorju ali katerimkoli tretjim osebam.

11. Varovanje osebnih podatkov

Organizator od sodelujočih, ki ne bodo izžrebani, ne bo zbiral in obdeloval nobenih osebnih podatkov.

12. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnih iger bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Custom Grill.

Zadnja sprememba: 10. 7. 2019.